Vaša kariéra v Innsbruckých sociálnych službách

Sme neustále rastúcou spoločnosťou, ktorá sa zameriava na budúcnosť. Naši zamestnanci sú zárukou kvality a vysokého štandardu našich služieb. Naším prvoradým princípom je nepretržité zvyšovanie kvality.

Podieľajte sa spolu s nami na opatere a starostlivosti o našich blížnych a staňte sa súčasťou tímu Innsbruckých sociálnych služieb – najväčšieho prevádzkovateľa domovov v západnom Rakúsku.

DIPLOMOVANÝ/Á OPATROVATEĽ/KA, ZDRAVOTNÍCTVO A OPATROVATEĽSTVO

 

Na tejto pozícii budete zodpovedný/á za opatrovateľskú starostlivosť (proces opatery) našich obyvateľov/obyvateliek s prihliadnutím na individuálne potreby a zdroje. Tiež sa podstatným spôsobom podieľate na lekárskej diagnostike a terapii.

Čo prinášate

 • Ukončené vzdelanie diplomovanej zdravotnej sestry a opatrovateľa/opatrovateľky
 • Potešenie z práce so starými ľuďmi
 • Ochotu k ďalšiemu vzdelávaniu a odbornej príprave
 • Vysoké sociálne kompetencie, schopnosť komunikácie a práce v tíme

Vaše hlavné úlohy u nás sú

 • Presadzovanie filozofie opatrovateľstva a starostlivosti inštitúcie
 • Zabezpečovanie individuálnej a plánovanej zdravotníckej starostlivosti a opatrovateľstva – od stanovenia diagnózy cez vykonávanie až po vyhodnotenie
 • Pomoc pri diagnostike a terapii podľa príkazu lekára
 • Delegovanie a kontrola opatrení starostlivosti so zohľadnením právnych predpisov
 • Podpora zdravia a konzultácie v rámci starostlivosti
 • Pokyny a kontrola pomocných síl
 • Psychosociálna starostlivosť
 • Kontaktná starostlivosť pre rodinných príslušníkov
 • Spolupráca s lekármi primárnej starostlivosti a systémovými partnermi
 • Administratívne úlohy v rámci starostlivosti, ako aj dokumentácia

Prebudili sme Váš záujem?

Staňte sa súčasťou Innsbruckých sociálnych služieb a pošlite nám svoju žiadosť v nemčine.

ASISTENT/KA OPATROVATEĽA, ODBORNÝ SOCIÁLNY PRACOVNÍK, PRÁCE SO STARÝMI ĽUĎMI

 

Ako asistent/ka opatrovateľa a odborný sociálny pracovník/pracovníčka pre prácu so starými ľuďmi podporujete vyššie postavených zdravotníckych pracovníkov a opatrovateľov a lekárov pri úlohách zdravotníckej starostlivosti alebo opatrovateľstva, resp. stanovovaní lekárskej diagnózy a terapie. Do Vašej oblasti pôsobenia ďalej patrí psychosociálna starostlivosť a pomoc pri štruktúrovaní dňa pre obyvateľov/obyvateľky domova.

Čo prinášate

 • Ukončené odborné vzdelávanie
 • Potešenie z práce so starými ľuďmi
 • Dobrú znalosť nemeckého jazyka slovom i písmom
 • Ochotu k ďalšiemu vzdelávaniu a odbornej príprave
 • Vysoké sociálne kompetencie, schopnosť komunikácie a práce v tíme

Vaše hlavné úlohy u nás sú

 • Presadzovanie filozofie opatrovateľstva a starostlivosti inštitúcie
 • Poskytovanie starostlivosti v súlade s plánom starostlivosti
 • Riadne plnenie príkazov lekára
 • Administratívne úlohy v rámci starostlivosti, ako aj dokumentácian
 • Spolupráca s lekármi primárnej starostlivosti a systémovými partnermi
 • Psychosociálna starostlivosť a každodenná náplň
 • Kontaktná starostlivosť pre rodinných príslušníkov

Prebudili sme Váš záujem?

Staňte sa súčasťou Innsbruckých sociálnych služieb a pošlite nám svoju žiadosť v nemčine.

.

Prebudili sme Váš záujem?

Staňte sa súčasťou Innsbruckých sociálnych služieb a pošlite nám svoju žiadosť v nemčine.

Naša ponuka

Výhodné ubytovanie pre personál

 

Aj na trhu s bývaním v Innsbrucku panuje veľká konkurencia. Zaručujeme, že ako člen tímu Innsbruckých sociálnych služieb budete mať k dispozícii cenovo dostupné ubytovanie.

Za cca. 300,- EUR (vr. nákladov na služby) mesačne Vám poskytneme priestorné ubytovanie so spolubývaním pre 2 alebo 4 osoby. Garantujeme Vám tak cenovo dostupné bývanie v jednej z najviac obývaných miest v Rakúsku.

Život a práca v západnej časti Rakúska

 

Innsbruck je nielen mestom zážitkov a objavovania, ale je to také mesto ekonomického rastu. Vďaka atraktívnej geografickej polohe medzi hospodárskymi oblasťami južného Nemecka a severného Talianska sa etabloval ako medzinárodne uznávané ekonomické miesto. Tretie najväčšie univerzitné mesto v Rakúsku, ktoré číta 50 000 študentov a učňov, sa predstavuje ako prosperujúci centrum obchodu, cestovného ruchu, výskumu a administratívy v srdci Európy.

Innsbruck svojou ľahkou dostupnosťou vlakom alebo autom predstavuje atraktívne pracovné miesto pre takmer 100 000 zamestnancov – 150 km od Mníchova, 180 km od Salzburgu a 250 km od Zürichu a Verony.

Svet zážitkov Innsbruck

 

Zasnežené zjazdovky, ktoré počas Vianoc lákajú športových fanúšikov z celého sveta, zelené lúky, ktoré pozývajú k prechádzkam a relaxu, alebo rozmanitosť historických pamätihodností Innsbrucku, ako je slávny Golden Dachl. Ťažko budete hľadať mesto je rozmanitejšie, ako je Innsbruck. Každý rok navštívi Innsbruck viac ako 4 milióny denných návštevníkov, ktorí si vychutnávajú čaro starého mesta Innsbrucku.

9 lyžiarskych zjazdoviek v oblasti Innsbrucku ponúka fanúšikom zimných športov špičkové športové zážitky. Pre kultúrnych nadšencov Innsbruck ponúka bohatý program: každoročne sa tu koná 450 výstav, kongresov a veľtrhov, ktoré svojich návštevníkov lákajú špeciálnymi bodmi programu.

Naša ponuka

 

 • Vyvážený pracovný a súkromný život
 • Obsiahle sociálne služby (príplatok na cestovanie, zvýhodnené stravovanie, firemné výlety)
 • Atraktívna štruktúra platov (14 platov)
 • Minimálny plat cca. 2 500 Eur (diplomovaní pracovníci)
 • Minimálny plat cca. 2 500 Eur (zdravotnícky asistent)
 • Dlhodobé kariérne možnosti
 • Akadémie ďalšieho vzdelávania (vr. kurzov nemčiny)
 • Priebežné vzdelávanie našich zamestnancov
 • Možnosť využívania bytov pre personál

Innsbrucker Soziale Dienste GmbH

Naša ponuka zahŕňa rozsiahly a komplexný program starostlivosti v oblasti sociálnych služieb v hlavnom meste Innsbrucku. S ôsmymi domovmi pre dôchodcov a domovmi s opatrovateľskou službou sme v súčasnej dobe najväčším prevádzkovateľom v západnom Rakúsku a všetkým obyvateľom/obyvateľkám Innsbrucku v každom veku tiež ponúkame ambulantne domácu opatrovateľskú starostlivosť a pomoc v domácnosti.

8 UBYTOVNÍ A DOMOV S OPATROVATEĽSKOU SLUŽBOU

s kapacitou 1050 miest

IMS – INNSBRUCKER PONUKOVÁ SLUŽBA

až 550 ponúk denne

POMOC BEZDOMOVCOM

2 stacionárne zariadenia

2 DETSKÉ CENTRA

od výchovy až po denný stacionár
6 detských jaslí

DOMOVY PRE SENIOROV

s 223 bytmi

11 SOCIÁLNYCH CENTIER
& MOBILNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

AMBULANTNÁ PREVENCIA
ZÁVISLOSTÍ

6 CENTIER PRE MLADISTVÝCH

MOBILNÁ STAROSTLIVOSŤ A OPATERA

viac ako 700 klientok a klientov

2 CENTRA V MESTSKÝCH ČASTIACH

JEDLO PRE ŠKOLY A
MATERSKÉ ŠKOLY

až 550 ponúk denne

5 DOMÁCICH KAVIARNÍ AKO
VEREJNÉ
STRAVOVACIE ZARIADENIA

KONTAKT

Máte ešte otázky?

Tešíme sa na Vaše zavolanie alebo Váš e-mail!

Innsbrucker Soziale Dienste GmbH | Innrain 24 | 6020 Innsbruck | Tel.: +43 512/5331-7130personal@isd.or.at | www.isd.or.at